04.12.2023 - Bilgi Vitrini & Sanal Ansiklopedi
Bilgi Vitrini

Kanuni Sultan Süleyman eşleri ve çocukları hakkında bilgi

Kanuni Sultan Süleyman eşleri ve çocukları hakkında bilgi

İçindekiler

Son yıllara kadar Kanuni Sultan Süleyman Hanın yani namı diğer Muhteşem Süleyman’ın karısı ve oğulları pek merak edilmezdi. Fakat son döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran diziden sonra Türk milleti osmanlı tarihine karşı büyük bir ilgi duyar hale geldi. Tabi ki sultan süleyman dönemi de bu ilginin odağı oldu. İşte Kanuni Sultan Süleyman’ın ailesi ile ilgili bilgiler…

Kanunü Sultan Süleyman’ın ilk eşi Mahidevran Sultan da, devşirme olduğu iddia edilen Abdullah Bey’in kızı, genç yaşta ölen Şehzade Mustafa’nın annesiydi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hanımları ve Çocukları

Kanuni Sultan Suleyman esleri ve cocuklari hakkinda bilgi - Kanuni Sultan Süleyman eşleri ve çocukları hakkında bilgi Bilgi ve Haber

Yılmaz Oztuna; Kaanuni’nin zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496’da doğup , 1550’de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmud adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir ha­nımdan haber verir.

1499’da Bursa’da doğmuş Abdullah kızı Mahi Devran Haseki, 1581’de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de, bunun fiili olmadığını Mahi Devran Haseki’nin 1534’den sonra oğlunun yanında yaşadığını bildi­riyor. 1553’de yerleştiği Bursa’da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa’nın türbesine defnolunmuştur.

Kaanuni’nin 3. hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497’de İstanbul’da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul’da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vukubulmuştur. Muraâd adlı bir şeh­zadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hurrem Haseki Sultandır. 1506’da İstanbulda doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovska’dır ve Roksalan’da denmektedir. Evlendi­ğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558’de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kaanuni’ye dört şehzade bir Sultanhanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihan­gir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar/Sinan’ı çok çalıştırmıştır.

Bir de Uluçay’a göz atalım ,bakalim bu hususda neler yazmış!

Uluçay bey, Hurrem Sul­tan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kaanuninin baş­ka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatun’unsa öldurulduğunu yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazı­yor olması yâni kutlu şehid mânasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hurrem Sultan hakkında uluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul’da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hurrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hurrem’de kaldığı, su götürmez.

Kaanuni’nin kızlarına gelince uluçay, Mihrimah hanımsultan’ın ve Raziye hanımsultan’ın kızından başka kız yazma­maktadır. Mihrimah Sultan Kaanuni’nin tek kızı olduğu husu­su, Yahya Efendiye ait türbede medfun ve kabir taşında “Ta­sasız Raziye Sultan Kaanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin mânevi kızı” olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultan’in İstanbul’da 1522’de doğduğu ve 25/ocak/1578’de Istanbulda vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirnekapı’daki Sinan yapısı Camii bu hanımsultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539’da Rüstem Paşa ile olmuş­tur. Rüstem Paşa daha sonra sadrıazam yapılmıştır. Hurrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kaanuniden sonra, padi­şah olması muhtemel olan şehzade Mustafa’yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa’nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şeh­zadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahli olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azlet­ti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hurrem Sultan’ın ve­fatı üzerine, babası Kaanuni’nin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murad zamanında da pek saygı gördü ve Hâla Sultan diye lakablandı.

Hemen ilâve edelimki Üsküdar’da İskele camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihri­mah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kaanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırkaltı yıl süren devrinin bir evlâddan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsız­lığını göz önüne almadılar ve târih yorumlarını yaptıkları isti­kamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kaanuni’nin erkek evlâd sayısını onbeş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktara­lım efendim:1512’de doğup, 1521’de 9 yaşında ölen Mah-mud, 1515’de doğan ve Konya Ereğli’de 6/kasım/1553 ba­bası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya’da 1526’da doğup, Bursa’da 1533’de boğdurulan Mehmed, sadece Ölüm târihi bilinen Konya’da medfun Ahmed, 1521’de İstanbul’da doğup, 22 yaşında 1543’de Manisa’da Çiçek hastalığından ölen Mehmed, bebekken ölen Abdullah, 1524’de doğan ve bilahire 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525’de do­ğup, 1562’de Kazvin’de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürttürülen Bayezİd, 1543’de Kütahya’da doğup, Kaz­vin’de 1562’de Şah’ın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562’de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa’da boğdurulan Mehmed, İs­tanbul’da 1531’de doğup, Ağabeyi veliahd Mustafa’nın ida­mında geçirdiği şok’a bağlı olarak vak’adan 21 gün sonra 27/kasıml553’de vefat eden Cihangir ki İstanbuldaki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554’de doğup, sekiz yaşında 1562’de vefat ettiği bilinen ve hakkında başka bilgide bulunmayan Orhan’ı böylece sizlere naklettik.

Kanuni Sultan Süleymanın eşleri kimlerdir?

hurrem sultan 1024x628 - Kanuni Sultan Süleyman eşleri ve çocukları hakkında bilgi Bilgi ve Haber

Her Osmanlı padişahının olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman’ın da son derece büyük bir haremi vardı.

Birçok cariyenin ve harem ağasının bulunduğu haremi padişahın annesiyle birlikte padişahın çocuklarının anneleri, yani eşleri yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadelerini doğuran sultanlar şunlardır:

 • Fülane Hatun
 • Mahidevran Sultan
 • Hürrem Sultan
 • Gülfem Hatun

Fülane Hatun

Sultan Süleyman’ın ilk eşidir. Gerçek adı bilinmemekle birlikte 1512’de dünyaya gelen Şehzade Mahmud’un annesidir. Gülfem Hatun ile aynı zamanlarda yaşadığı düşünülmektedir. Şehzade Mahmud’un dokuz yaşında hastalıktan öldüğü bilinmektedir.

Rivayete göre bu dönemde Mahidevran Sultan’ın kendisine sunulmasıyla I. Süleyman, Fülane Hatun ve şehzadesiyle ilgilenmemiş, dolayısıyla Fülane Hatun gözden düşmüştür.

Mahidevran Sultan

Şehzade Mustafa’nın annesi. Cariye kökenlidir. Güzelliği ve zekâsıyla padişahı etkilediği ve gözdesi olduğu söylenir. Oğlu Mustafa çok uzun süre tahtın en güçlü adayı olarak anılmış ancak Hürrem Sultan’ın gazabından kurtulamamıştır.

Süleyman’ın haremine Süleyman daha Manisa’da şehzade olduğu dönemde girmiştir. Oğlu Mustafa’nın öldürülmesi ve Hürrem’in haremi yönetmeye başlamasıyla zor bir dönem geçirmiştir.

Hürrem Sultan

Osmanlı’nın gelmiş geçmiş en güçlü kadınları arasında gösterilir. Kanuni’den sonra tahta geçen II. Selim’in annesidir. Kanuni’nin tahtta olduğu uzun bir süre içerisinde imparatorluğu yönettiği söylenmektedir.
Kanuni’nin etrafında kendisine engel olabilecek tüm rakipleri bir bir elemiş ve haremin iktidarını ele geçirmiştir. Kanuni’nin tek nikâhlı eşidir. Onunla birlikte ilk kez bir Osmanlı padişahı cariye kökenli bir kadınla evlenmiştir. Ayrıca onunla birlikte padişahların nikâhlanması geleneği tekrar başlamıştır.

Gülfem Hatun

Süleyman’ın Hürrem’den önceki ve sonraki gözdesi olduğu rivayet edilir. Şehzade Murat’ın annesidir. Sultan Süleyman’ın emriyle öldürüldüğü söylenir.

Üsküdar’da bulunan Gülfem Hatun Camii kendisi tarafından yaptırılmıştır. Mezarı da hâlâ bu caminin avlusunda yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın kaç çocuğu olmuştur?

Kanuni Sultan Suleyman esleri ve cocuklari hakkinda - Kanuni Sultan Süleyman eşleri ve çocukları hakkında bilgi Bilgi ve Haber

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalmış padişahıdır. Bu süre içerisinde en az beş farklı eşi olduğu kesin kaynaklar tarafından doğrulanır. Hanedanın devamı için son derece önemli olan şehzadeler, Kanuni döneminde oldukça büyük bir yer teşkil etmiştir. Peki ama, Osmanlı tahtında en uzun süre oturmuş bu padişahın kaç tane çocuğu olmuştur?

Kanuni Sultan Süleyman’ın kaç tane çocuğu olduğu konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmektedirler. Bazıları bu sayının sekiz olduğunu iddia ederken bazıları da Kanuni’nin on beşten fazla çocuğu olduğunu söyler. Bununla birlikte Hürrem Sultan’ın Kanuni’nin en fazla çocuğunu doğuran eşi olduğu kesindir. Bunların içerisinde Kanuni’den sonra tahta geçerek II. Selim unvanını alacak Şehzade Selim de yer almaktadır.
Padişahların özel hayatları, tarihçilerin en zor ulaştığı alanlardan birisidir. Bu sebeple Kanuni’nin kaç çocuğa sahip olduğunu bilmek tam anlamıyla mümkün olmasa da yaşadığı kesin olanlar şunlardır:

 • Şehzade Mahmud: 1512 yılında, Süleyman’ın Fülane Hatun’dan doğan ilk oğlu. 1521’de vefat etti.
 • Şehzade Mustafa: 1515 yılında dünyaya geldi. Çeşitli sancaklarda, sancak beyi olarak görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentilerinin ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi’nde babası Süleyman tarafından boğdurtuldu.
 • Şehzade Murad: 1519’da dünyaya gelen Murad’ın annesi kesin olarak bilinmese de, Gülfem Hatun olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.
 • Şehzade Mehmed: 1521 yılında Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Mehmed, 1543 yılında vefat etti.
 • Mihrimah Sultan: 1522 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Süleyman’ın ilk kızı. 1578’de vefat etti.
 • Şehzade Abdullah: 1522 veya 1523 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Abdullah, doğumundan iki üç yıl sonra vefat etti.
 • Şehzade Selim: 1524’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Bayezid ile girdiği taht mücadelesinde babası Süleyman’ın da desteğini aldı. Süleyman’ın vefatının ardından, II. Selim olarak Osmanlı Padişahı oldu. 1574’te ölene kadar padişah olarak kaldı.
 • Şehzade Bayezid: 1525’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Selim ile taht mücadelesine girdi. Süleyman’ın Selim’in tarafını tutmasıyla İran’a kaçtı. 1561’de Osmanlı elçileri tarafından Kazvin’de boğularak öldürüldü.
 • Şehzade Cihangir: 1531’de sakat olarak dünyaya gelen Cihangir, 1553’te vefat etti. Annesi Hürrem Sultan’dır.
 • Şehzade Ahmed: Mahidevran Sultan’ın ikinci oğlu olarak bilinir.
 • Şehzade Mehmed: 3 yaşında boğdurulmuştur.
 • Şehzade Orhan (1543-1562)
 • Şehzade Osman (1545-1562)
 • Şehzade Mehmed (1526-1533)
 • Şehzade Orhan (1554-1562)
 • İsmi bilinmeyen bir kız
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ