21.04.2024 - Bilgi Vitrini & Sanal Ansiklopedi
Bilgi Vitrini

Thomas Alva Edison Kimdir?

Thomas Alva Edison Kimdir?

İçindekiler

Thomas Alva Edison Kimdir? Thomas Alva Edison elektrik ve elektrik mühendisliği alanında uzmanlaşmış bir Amerikalı mucit ve girişimciydi. Onun esasları, esasen bir bütün güç üretimi, güç dağıtımı ve yenilikçi elektrik tüketici ürünleri sistemi oluşturmak için ustalıkla birleştirebildiği icatlarının pazarlanabilirliğine dayanmaktadır. Edison’un ses ve görüntüler için elektrik ışığı, telekomünikasyon ve medya alanındaki temel buluşları ve gelişmeleri, genel teknik ve kültürel gelişim üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Daha sonraki yıllarda kimya ve çimento sektörleri için proses mühendisliğinde önemli gelişmeler kaydetti. Endüstriyel araştırma organizasyonu, daha sonraki şirketlerin geliştirme çalışmalarını şekillendirdi.

Edison’un New York’u elektriklendirme ve elektrik ışığı getirme konusundaki başarıları, sanayileşmiş dünyanın kapsamlı elektrifikasyonunun başlangıcına işaret ediyor.

Hayatı

Ergenlik ve Telgrafist Olarak Kariyerinin Başlangıcı (1847-1868)

Thomas Alva Edison, 11 Şubat 1847’de kuzey Ohio’daki bir köy olan Samuel Ogden Edison’un (1804-1896) ve Nancy Matthews Elliott’un (1810-1871) yedinci çocuğu olarak Milano’da doğdu. Annesi bir süre öğretmen olarak çalıştı ve babası sık sık çakıl madenciliği, tarım ve mülk spekülasyonu dahil serbest meslek gruplarında çalıştı. Kanada’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmek zorunda olan özgür bir düşünür ve siyasi aktivistti.

Thomas Edison sadece birkaç ay boyunca düzenli okul eğitimi aldı. Sonra annesi tarafından öğretildi. Yedi yaşındayken aile Michigan, Port Huron’a taşındı. Dört yıl sonra, 1859’da ilk işini Port Huron ve Detroit arasındaki Grand Trunk Railway’de şeker ve gazete sattı. Edison’un çocukken işitme sorunları vardı ve hayatı boyunca sağırdı.

Thomas Alva Edison Kimdir 2 - Thomas Alva Edison Kimdir? Bilgi ve Haber

Telgraf Teknolojisiyle Tanışması

1862’de bir telgraf operatörünün telgraf teknolojisinde eğitim aldı. Daha sonra Mount Clemens’de James U. MacKenzie için telgraf operatörü olarak çalıştı. 1863’ten 1868’e kadar beş yıl boyunca Stratford, Indianapolis, Cincinnati, Memphis, Louisville ve Boston’da telgraf operatörü olarak sık sık iş değiştiriyordu. Bu süre zarfında, telgraf operatörleri genellikle cihazların ve pillerin bakımıyla ilgilenmek zorunda kaldığından, operasyona ek olarak telgraf teknolojisini de derinlemesine anladı. Şirketlerden ve gazetelerden gelen telgraf operatörleriyle çalışarak bu teknolojinin birçok iş alanı için önemini fark etti. O zamanlar, elektrik mühendisliği uzman kitapları ve dergileri ile eğitildiği ve denemeye başladığı söyleniyor. 1868’de Boston’da telgraf üreticileri, telgraf tasarımcıları ve bu teknolojinin finansörleri dünyasıyla temasa geçti ve telgraf teknolojisi geliştirmeye başladı.

Telgraf Endüstrisinde Mucit Olarak Yükselmek (1868-1876)

11 Nisan 1868’de The Telegrapher, Edison’un kendisi tarafından yazılmış bir rapor yayınladı. Konu, iki mesajın bir hat üzerinden eşzamanlı olarak iletilmesi için geliştirdiği dubleks teknolojisinin bir çeşidiydi. Edison’un bu ilk yayını, kişisel çevresi dışındaki profesyonel dünyada algılanmasına neden oldu. 1868’de, toplantılar için elektrik oylama sayacı için ilk patentini kaydetti.

Thomas Alva Edison

1869’da Edison New York’a gitti. Orada Franklin Leonard Pope ile tanıştı, Gold & Stock Telegraph Company ile temasa geçti ve şirketin tüm telgraf teknolojisinden sorumluydu. Daha sonra, her ikisi de baskı cihazlarıyla telgraflar için ortaklaşa patent alan Pope, Pope, Edison & Co.’da ortak oldu.

1870 yılında Edison’un ilk kendi geliştirme ve üretim atölyesi New Jersey’de kuruldu. Elbette telgraf yapımındaki ortağı tamirci William Unger’di. Genişleyen işler için Edison, 1872’de tamirci Joseph Thomas Murray ile yeni bir atölye kurdu ve Unger’e ödeme yaptı. Özel hatlar için telgraf ve telgraf üretimi için yapılan bu atölye çalışmalarında 50 civarında çalışan vardı ve yılda 600 civarında cihaz üretiyordu.

Mali Durumu İyileşti

Çok sayıda işbirliği ve telgraf teknolojisindeki icatların kullanılmasıyla Edison’un mali durumu bu yıllarda iyileşti. 1869’da hala o zamanki arkadaşı Pope’nin ailesiyle yaşarken, 1871’de ilk kendi evini satın alıp kendi ailesini kurabildi. Mary Stilwell ile evlendi. 1873’te ilk çocuğu Marion doğdu. Bununla birlikte, Edison’un finansal durumu istikrarsız kaldı, çünkü geliştirme çalışmaları ve kendi üretim atölyeleri için yüksek maliyetler düzensiz kazançlarla dengelendi. 1874’te evini tekrar bırakmak zorunda kaldı ve geçici olarak bir daireye taşındı.

Teknolojiyi İngiliz Postane Telgraf Departmanına satma girişimi başarısız oldu. 1873’te Londra’ya yaptığı bir yolculuk sırasında Edison özellikle yeraltı telgraf hatlarıyla yaptığı çözümle ilgili sorunlar buldu.

Menlo Park’taki Edison Laboratuvarı, İlk Yıllar (1876-1880)

18 Temmuz 1877’de Edison takip eden aylarda geliştirilen fonografı icat etti. Diğer icatlarının çoğundan farklı olarak, bu temelde yeni bir şeydi. Edison’un kabartmalı kağıt şeritlerinde depolanan metin gönderen otomatik telgraflar üzerindeki çalışması, kabartmalı kağıt şeritlerinin telgrafın mekaniğinde hızlı bir şekilde yürütüldüğünde titreşim ve ton ürettiğini keşfetti. Bu gözlem Edison tarafından bir fonograf için daha da geliştirilmiştir. Fonograf Kasım 1877’de halka tanıtıldı ve 19 Şubat 1878’de patenti aldı.

Yine 1877’de Thomas Edison, kömür tozu mikrofonunun geliştirilmesi ile telefon teknolojisinde belirleyici bir adım attı. O zamanlar Bell Telefon Şirketi tarafından zaten teklif edilen telefonlarda, mikrofonun kendisinde bir elektrik sinyali üretme enerjisi, alınan sesden elde edildi. Bununla birlikte, bu şekilde üretilen sinyaller, yalnızca 20. yüzyılda mevcut olan elektronik amplifikasyon olmadan uzun mesafelerde iletim için çok zayıftı. Bell’in telefonları şimdiye kadar sadece yerel bölgede kullanılabiliyordu. Telefon icatlarına dayalı yeni iş modelleri uygulamak isteyen Bell ile rekabet eden telgraf şirketleri Edison’u bu soruna bir çözüm geliştirmesi için görevlendirdi. Edison’un irmik mikrofonu artık elektrik sinyali için gereken enerjiyi sesten almıyor, ancak harici bir enerji kaynağından alıyor. Dışarıdan beslenen oldukça güçlü bir akım mikrofon aracılığıyla iletilir. Ses dalgaları mikrofonda bulunan kömür tozu dolgusunun elektrik direncini etkiler. Bu şekilde, güçlü bir sinyal akımı zayıf bir ses basıncı ile modüle edilir. Daha uzun mesafelerde anlaşılır telefon ses iletimi mümkün oldu. Gelişen telefon şirketleri için ekonomik değer dikkate değerdi.

Tüketici Elektrik ürünleriyle İlgili Çalışmaları

Edison, tüketici elektrik ürünlerinin çoğalmasının elektrik şebekeleri gerektirdiğini fark etti. Elektrik ışığı, finansmanı ve ev sahiplerinin kablo döşemeye istekli olması için anahtar ürün olarak görülüyordu. Model, bir yandan merkezi tedarik, gaz sayaçları ve bir kerelik lamba satışı ile gaz endüstrisinin iş modeliydi, ancak diğer yandan düzenli enerji kaynaklarından sürdürülebilir kazançlardı. Şehirlerin elektrifikasyonu vizyonunu uygulamak için Edison ve çalışanları, özellikle ampul, anahtarlar ve elektrik sayacı üzerinde gerekli tüm bileşenler üzerinde giderek daha fazla çalıştı. Uygun jeneratörlerin inşası özel bir zorluktu. Başlangıçta Edison tarafından kendi kullanımları için inşa edilen dinamolar sadece 60 ampul için elektrik sağlayabilir.

thomas edison hayati buluslari - Thomas Alva Edison Kimdir? Bilgi ve Haber

1879’da, ilk başarısını yüksek dirençli karbon filamentli ve mükemmel vakumlu sızdırmazlığa sahip akkor lambalarla elde etti ve iddia edildiği gibi yaklaşık 40 saatlik bir aydınlatma süresi elde etti. Atılım çoğunlukla 21 Ekim 1879’da yapılan bir test ve gösteri ile ilişkilidir; bu nedenle bu tarih, pratik ampulün buluş tarihi olarak kabul edilir. Ancak, kaynaklar üzerine yapılan son araştırmalar bu yaygın temsili doğrulayamamaktadır; laboratuvar kitapları, 21 Ekim 1879’da pamuktan yapılmış karbon filamentlerle testlerin başlangıcını ve 23 Ekim 1879’da yaklaşık 14.5 saat boyunca yüksek dirençli karbon filamentli bir lambanın yanmasını kaydetti. Edison New York elektrifikasyon projesini ele aldı. Thomas Edison, “Elektrikli Lamba” teknolojisini 4 Kasım 1879’da uygulanmış ve 27 Ocak 1880’de patentini almıştır.

Abd Başkanı’nın Kendisini Mucit Olarak Tebrik Etmesi

ABD Başkanı, Nisan 1878’de başka bir yerde fonografın halka açık gösterimlerinden sonra, yerel ve Avrupa basını Thomas Edison’u ilk kez büyük bir mucit olarak kutladı. Ayrıca, Aralık 1879’da, daha önce bilinmeyen ışık gösterileri ile çok sayıda akkor lambanın anlık açılıp kapatılması ve 1880’de yeni inşa edilen buharlı gemi SS Columbia’ya aydınlatma sisteminin kurulmasıyla halkı etkiledi. Bazı gazeteler ona “Menlo Park Büyücüsü” adını verdi.

New York’un Elektrifikasyonu ve Bir Elektrik Şirketinin Kurulması (1881-1886)

Sonraki yıllarda Edison’un kişisel çalışmalarının odağı, elektrifikasyon projelerinin geliştirilmesinden ve pazarlanmasına ve uygulanmasına doğru kaymıştır. Bazen konutunu ve geliştirme ekibinin bir kısmını Menlo Park’tan New York’a taşıdı. O zamana kadar, üretim sahaları çoğunlukla atölyelerdi, ışık ve elektrikle toplu iş için ampullerin ve bileşenlerin üretimi, fabrikaların inşasını ve rasyonel üretim süreçlerinin geliştirilmesini gerektiriyordu. Edison’un ilk lamba fabrikası Edison Lamp Co., önce Menlo Park’ta, sonra Harrison, New Jersey’de bulunuyordu. Kuruluşundan Nisan 1882’ye kadar orada 132.000 ampul üretildi.

Edison Electric Light Co., 15 Kasım 1878’de kuruldu. Menlo Park’ta hazırlanan patentleri kullanma hakkına sahipti ve karşılığında geliştirme laboratuvarının çalışmalarını finanse etti. Şirket, ABD’de ve yurtdışında iştirakler ve işbirliği şirketleri kurdu ve bu ve diğer ortaklara gerekli patent haklarını sağladı. Bu nedenle bu şirket, ortaya çıkan elektronik grubunun çekirdeği olarak görülebilir. Avrupa Edison Electric Light Company, Aralık 1880’de kuruldu. 1883 yılında, Alman Edison Uygulamalı Elektrik Topluluğu, daha sonra AEG, Emil Rathenau ile işbirliği yoluyla kuruldu. 1886’nın sonunda Edison tarafından yaklaşık 3.000 çalışanı ve yaklaşık 10 milyon $ sermayesi ile kurulan şirketler zamanlarının büyük şirketleri arasındaydı.

thomas edison

O Dönemdeki Bazı Temel Problemler

1880’lerin ortalarına kadar temel sorun, üretim kapasitelerinin genişletilmesi ve enerji santrallerinde ve şehirlerin kablo tesisatında gerekli yüksek yatırımlar için sermaye yaratmaktı. Kablolama ve enerji santrallerinin işletilmesi için uzman eksikliği de elektrifikasyon projelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanmasını engelledi.

1881 yılına kadar New York’a yeraltı kabloları döşendi. Edison ayrıca elektrikli sigortalar, göstergeler ve geliştirilmiş buhar motoru dinamikleri icat etti. 4 Eylül 1882’de Pearl Street İstasyonu, ABD’de New York’un Pearl Street’indeki ilk merkezi güç istasyonu olarak açıldı. Edison Electric Light Co.’ya yatırım yapan bankacı J.P. Morgan’ın ofisinde, ağ lambaları açarak devreye alındı. İnşa edilen altı buhar motoru dinamosu, her biri 27 ton ağırlığındaydı ve her biri yaklaşık 1100 lamba için yeterli olan 100 kW güç sağladı. 1880 yılında proje için kurulan New York Edison Elektrik Aydınlatma Şirketi diğer yerel elektrifikasyon şirketlerinin prototipiydi. 1911 yılında şirket, 108.500 müşteriden 4.6 milyon lambaya elektrik sağlayan 33 santral işletti. Avrupa’daki ilk ticari Edison elektrik ağı 1883 yılında Milano’da faaliyete geçti.

Amerika ve Avrupada’ki Faaliyetleri

1880’den 1886’ya kadar ABD ve Avrupa’daki faaliyetler ve bir yandan çok sayıda şirket sebebi, aynı zamanda teknik problemler ve buna anında tepki verme ihtiyacı ve diğer yandan sık sık sermaye eksikliği Thomas Thomas’ın yaşamında çok yoğundu. Zaman eksikliğinden dolayı, çalışanlara geniş kapsamlı sonuçları olan kararlar bırakmak zorunda kaldı ve gece yarısından sonra özel sekreteriyle fikir alışverişinde bulunmak için sık sık zamanı vardı. Bu, eşi Mary Ağustos 1884’te 29 yaşında öldüğü zamandı. 1886’daki ikinci evliliği ve son olarak Menlo Park’ta evini ve laboratuvarını terk etmesi hayatında yeni bir aşamanın başlangıcı oldu.

Eşinin ölümünden sonra Edison başlangıçta önceki icatlarından bazılarını iyileştirmek için çalıştı. Diğer şeylerin yanı sıra, mikrofon için antrasit karbon granülleri kullanarak Bell Telephone Co. için telefonunu geliştirdi. Bu yapı 1970’lere kadar kullanımda kaldı. Ayrıca, bir hatta birden fazla telefonu çalıştırmak için bir çözüm buldu. Edison arkadaşı Ezra Gilliland ile çalıştı. Her ikisi de 1885’te Fort Myers’da (Florida) komşu mülkleri satın aldı ve aynı binaları inşa etti. İkinci karısıyla Thomas Edison düzenli olarak kış tatillerini orada geçirdi; daha sonra ev ikinci bir ev haline geldi.

West Orange’daki Edison Laboratuvarı ve General Electric’in Kurulması (1887-1900)

Edison, 1887’de geliştirme çalışmalarını West Orange, New Jersey’deki yeni bir laboratuvara taşıdı, önceki ve ondan en modern boyutunun yaklaşık on katı büyüklüğünde.

1890’da fonografı geliştirdi ve bir dikte makinesi ve mumdan yapılmış fonograf silindirleri geliştirdi, kayıtları üst balmumu katmanı ve içine oyulmuş oluklar çıkarılarak silinebildi ve daha sonra tekrar kullanıldı , Elektronik endüstrisine yoğun katılımı nedeniyle zaman ve para eksikliği, daha sonra Kuzey Amerika Fonograf Şirketi’ni kuran girişimci Jesse H. Lippincott’a pazarlama haklarını satmasını sağladı. Ancak, fonografın konuşan oyuncak bebeklere uygulanması başarısız oldu.

Elektrifikasyondaki pazar payı yarışmasında, 1880’lerin sonunda Thomas Edison ve rakipleri George Westinghouse ve Nikola Tesla arasında elektrik savaşı söz konusuydu. Edison DC sistemini tercih etti, Westinghouse ve Tesla AC elektrifikasyonunu tercih etti. Burada AC akımı ile hayvan deneyleri, doğru akım tehlikelerini göstermek için Edison’un şirketi tarafından gerçekleştirildi. Sonuçta, Westinghouse’un AC sistemi teknik avantajlar nedeniyle elektrifikasyon için galip geldi ve Thomas Edison, en büyük hatalarından birinin 1881’de transformatörün icadından sonra DC’ye tutunmak olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Thomas Edison

1894 ve 1895’te Edison, General Electric hisselerini sürekli sattı ve elde ettiği geliri diğer sektörlerdeki gelişimlerini ve yatırımlarını finanse etmek için kullandı. Ayrıca, daha önce fonograf işinde ve film işinde sattığı hakları, ilişkili patentlerinin ve sömürülerinin kontrolünü yeniden kazanmak için satın aldı.

Film Teknolojisi Geliştirdi

1891’de, film kamerasının öncüsü olan Kinetograph Edison’un laboratuvarında icat edildi. 1896’dan itibaren X-ışınları ve kalsiyum tungstat tabakası ile floroskop gelişimi, Wilhelm Conrad Röntgen’in çözümüne kıyasla görüntü görüntüsünü geliştirdi. Edison’un meslektaşı Clarence Dally, deneyler sonucunda öldü ve midesine ve gözlerine zarar verdi.

West Orange’da Kinetograph, Kinetoskop (oynatma cihazı) ve dünyada kurulan ilk film stüdyosu (Black Maria, 1893) Edison’u film endüstrisinin kurucusu yaptı. 1893 yılında endüstri standardı haline gelen 35 mm’lik delikli taşımacılık filmini tanıttı. 1894’te “Çin Afyon Den” filmi oluşturuldu. 1897 yılında icat edilen bir projektör ile film işi en büyük finansal başarılarından biri oldu. Edison kişisel olarak film yapımına çok az dahil oldu.

Başarısız Girişimler

Ancak, demir cevheri işine giriş başarısız oldu ve Edison’un en büyük başarısızlığı oldu. 1880’lerde cevher granüllerini ayırmak için manyetik bir süreç geliştirmiş, bunları satmaya başarısız olmuş ve daha sonra ortaklarıyla birlikte bazı pilot tesislere yatırım yapmıştı. 1890’larda elektrik endüstrisinde kazandığı paranın çoğunu ve zamanının çoğunu ekonomik olarak hiç çalışmayan düşük demir içeriğine sahip cevherlerin büyük ölçekli sömürüsüne yatırdı. Daha yüksek demir içeriğine sahip demir cevheri yataklarının keşfi, proses geliştirme yatırımlarını satın alınan madencilik hakları kadar değersiz hale getirdi. Süreç 1900’de altı ay içinde ilk kez sorunsuz bir şekilde yürüdü, ancak cevher satılamadı ve Edison, madenini Ogden, New Jersey’de işletmeyi bıraktı.

Yaklaşık 30 şirket ve yaklaşık 3600 çalışandan oluşan yeni iş faaliyetleri, başlangıçta 1896’da kurulan Ulusal Fonograf Şirketi altında birleştirildi. Yeniden yapılanma 1911’de tamamlandı ve şirketin ismi Thomas A. Edison Incorporated olarak değiştirildi.

1890’ların sonundan itibaren National Phonograph Co., Edison tarafından geliştirilen ev yapımı bir fonograf için yüksek satış rakamları elde etti. Edison, ABD segmentinde yaklaşık 10 yıl boyunca pazar lideri olarak kalmıştır. 1896’da yaklaşık 5.000 adet iken, yıllık satışlar 1904’te 113.000 adet ve 7 milyon rekor yükselmiştir.

Yüzyılın Başından İtibaren Başarılar ve Olaylar

Ludwig Stollwerck ile birlikte, Edison “Talking Chocolate” ı 1903’te çocuklar için özel olarak üretilen ve böyle bir çikolata kaydından müzik çalan bir fonograf ile bir kayıt olarak geliştirdi.

Geliştirilmiş fonograf silindirleri, özellikle 1902’den altın döküm silindirlerinin daha ucuz kopyalama işlemi ve 1908’den Amberol silindirlerinin daha uzun çalma süresi ile Edison, birkaç yıl daha Emil Berliner tarafından icat edilen gramofona karşı olan rekabete dayanabildi. Thomas Edison, tanınmış sahne sanatçılarının seslerinin kayıtlar için uygun olmadığına ve kalite standartlarını karşılayan bilinmeyen sanatçılarla tanınmış müzik parçaları ürettiğine inanıyordu. Başlangıçta kayıtlarda sadece Thomas Alva Edison markası vardı, tercümanlar kayıtlarla işine mümkün olduğunca az katılmalıdır. 1911’de Edison, yazı ile tescilli bir kayıt formatı olan Diamond Disc’i ve Berliners vinil kayıtları ile doğrudan rekabet için eşlik eden kayıt fonografını geliştirdi. 1919’da Edison ABD’de cihazlar için sadece% 7,2 ve ses taşıyıcıları için% 11,3 pazar payına sahipti. Silindir fonografları ve kil silindirleri de dahil olmak üzere eğlence amaçlı cihazların ve ses taşıyıcılarının üretimi 1929’da durduruldu.

Endüstri Ürün Üretimi

1910 yılına kadar Thomas Edison, Stewartsville’de çimento fırınları, döner fırınlar, prefabrik beton evlerin ve beton veya mobilya veya özel fonograf gibi günlük nesnelerin inşası üzerine çalıştı. Geliştirdiği bir döner fırın endüstri standardı haline geldi. Amacı, otomasyon, enerji tüketiminin azaltılması ve günlük üretim kapasitesinin o zamanki normal çimento üretim kapasitesinin katlarına göre boyutlandırılması yoluyla daha ekonomik bir çimento üretimiydi. İlgili sorunların ele alınması yıllar almıştır. 1920’lerde Edison Portland Cement Co. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük üreticiydi ve kâr elde etti. Edison, başlangıç ​​malzemesini ince öğüterek çimento kalitesini arttırdı.

1912’de film kamera ve fonografın (eski adıyla ses filmi) bir kombinasyonu olan Kinetofon patentlendi. Edison, diğer girişimcilerle birlikte, 1908’de, sinema şirketlerinin patent hakları ve 1910’da kurulan General Film Company satış şirketi aracılığıyla Amerikan film pazarını kontrol edecek olan Motion Picture Patents Company’yi kurdu. Ancak, 1916’da Sherman Antitröst Yasası uyarınca bir mahkeme kararı, şirketi yasadışı ilan etti. Birinci Dünya Savaşı sonucunda kendi patentlerinin süresinin dolması ve Avrupa’daki film işlerinden gelir kaybı yüksek satış kayıplarına yol açtı. Edwin S. Porter’ın filmleri 1900’den sonra özellikle başarılı olsa da, yapım daha sonra artık rekabetçi değildi. Thomas Edison sinema alanındaki girişimcilik faaliyetlerini 1918’de sona erdirdi.

Yüzyılın Başındaki Faaliyetler

Thomas Alva Edison, kariyerine Edison Illuminating Co.’da başlayan Henry Ford ile arkadaştı ve Edison tarafından araç yapımında serbest meslek sahibi olmaya teşvik edildiği söyleniyor. Edison’un akü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ile yoğun ilgisi otomotiv mühendisliği gereksinimlerine geri dönüyor. Otomobillerin elektrifikasyonuna yetersiz akü teknolojisi karşı çıktı. Bilinen kurşun akümülatörleri özellikle çok ağırdı. Demiryollarının da şarj edilebilir pillere ihtiyacı vardı. Edison Lalande elemanı üzerindeki ön çalışmalardan ve birçok aksilikle uzun bir gelişim döneminden sonra, nikel demir akümülatör bir çözüm olarak mükemmelleştirildi. Temel çözüm 1904’te bulundu ve üretime geçti. Müşteriler mutluydu, ancak Edison başarısızlık oranlarından endişeliydi. Üretimi durdurdu ve ayrıntılı iyileştirmeler için 5 yıllık bir geliştirme çalışması daha yaptı. Edison Depolama Pil Şirketi, üretimin ilk yılında pazar ihtiyaçlarını belgeleyen 1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Çok sayıda ve dikkatle belgelenmiş deneyler gelecek nesil pil geliştiricileri için önemli bir veritabanı haline gelmiştir. Pil gelişiminin bir parçası olarak, Thomas Edison elektrikli tahrikli arabalar ve demiryolu araçları tasarladı. Bu tür araçlarda, akümülatörler ve enerji santrallerinden elektrik enerjisi için gelecekteki en önemli pazarı gördü. Bununla birlikte, içten yanmalı motorların geliştirilmesi, o sırada çeşitli üreticiler tarafından sunulan elektrikli otomobillerin yer değiştirmesine yol açtı. Bataryanın gelişimini başlatan bu pazarın ortadan kaybolması, diğer çeşitli talep ile telafi edildi. Pil, Edison’un şirketinin temeli olarak fonograf ve film işinin yerini aldı. 1911 yılında geliştirilen kompakt bir pil, madenciler için güvenli elektrikli lambaların temeli oldu.

Fabrikalar Kurdu

1914 yılında, kayıtların üretimi için benzenden fenol (karbolik asit) sentezi için fabrikalar kurdu. 1915’te birkaç hafta içinde anilin ve para fenilendiamin sentezi için fabrikalar kurdu ve 1916’da benzidin bazı ve sülfat sentezi için fabrikalar kurdu.

Denizaltı Geliştirme Çabaları

Diğer mucitler ve bilim adamları ile birlikte, RMS Lusitania’nın Alman İmparatorluk Donanması tarafından batırılmasından sonra Edison, Alman denizaltılarına karşı önlemler geliştirmek için kendisini Birinci Dünya Savaşı’nda hükümete bıraktı. Teklifleri ve icatları incelemesi ve prototiplerde uygulaması gereken Deniz Danışma Kurulu’nun başkanı oldu.

1926’dan itibaren şirketten emekli oldu. Oğlu Charles Edison 1927’de Thomas A. Edison Inc. ana şirketinin başkanı oldu. 1927’de doğum günü vesilesiyle, Thomas Edison dünyanın dört bir yanından gelen heyetleri ziyaret ederek ve sayısız ödül alarak onurlandırıldı.

Thomas A. Edison

Hayatının Son Evresi

Hayatının son yirmi yılında Edison’un şöhretinden kaynaklanan görevleri sık sık oldu. Tanınmış kişilikler tarafından ziyaret edildi, törenlere davet edildi ve güncel olaylar hakkında röportaj yaptı.

Edison Botanik Araştırma Şirketi, 1927 yılında Edison tarafından kurulan son şirkettir. Harvey Firestone ve Henry Ford, ABD’nin doğal kauçuğa bağımlı olması nedeniyle ulusal alternatifler arayacaktı. Yaşlanan Edison, kanıtlanmış çalışma yöntemleri ile bu projeye bir kez daha kişisel olarak dahil oldu. 1928 yılında başarılı geliştirme tesisi Menlo Park’ın modeline dayanarak bir biyolojik araştırma laboratuvarı inşa edildi. Yaklaşık 17.000 bitki test edildi, goldenrods’tan kauçuk çıkarmak için bir süreç geliştirildi ve proje hükümete teslim edildi. Sentetik malzemeler doğal kauçuğa olan bağımlılığı azalttığı için işlem önemsiz kalmıştır.

Thomas A. Edison, 18 Ekim 1931’de West Orange, New Jersey’deki Llewellyn Park’taki Glenmont evinde öldü. ABD Başkanı Herbert Hoover Amerikalılardan cenaze töreninde Edison’un şerefine elektrik ışıklarını kapatmasını istedi. Herbert Hoover’ın karısı Lou Hoover, Henry Ford ve Harvey Firestone’un yanında, 21 Ekim 1931’de, pratik ampulün icat edildiği 21. yılın 52. yıldönümünde, New Jersey’deki Rosedale Mezarlığı’na gömüldü.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ